Gimnazijoje vykdomos prevencinės programos

Gimnazijoje vykdomos prevencinės programos:

1. Antro žingsnio programa 1-4 kl. mokiniams „Socialinių ir emocinių gebėjimų ugdymas“.

2. Vaiko emocijų išraiškos kontrolės (VEIK) ugdymo programa (Sudaroma tikslinė grupė).

3. „Sniego gniūžtė“ - psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija.

4. „Saugok ir gerbk mane“ 1-12 kl. mokiniams.

 

Babtų gimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo aprašas

Reagavimo į patyčias schema

Pranešimo apie patyčias forma

Krizių valdymo Babtų gimnazijoje aprašas